Bestyrelse

Vision og målsætninger

Mission Vi vil tilbyde et kvalitativt volleyball-udviklingsmiljø, der via synergi, involvering og proaktivitet skal kunne rumme elite, ungdom og bredde.


Vision Vi vil være en stor, rummelig og attraktiv klub, som via værdibaseret ledelse skal gøre klubben fortjent til respekt, medaljer og opbakning. 


Fokuspunkter for bestyrelsen 2015-2018

  • Vi vil udvikle elitemiljøet løbende i forhold til handlingsplan via værdibaseret ledelse og ungdomsspillere motiveres til inkludering.
  • Vi vil fortsætte ungdomsudvikling og rekruttering via udvikling af skolesamarbejdet, oprettelse af satellitter og kvalitativ træning, så vi løbende kan udvikle seniorspillere til klubbens hold.
  • Vi skal styrke udviklingen af relationer til kommune og erhvervsliv, for derved at styrke klubben finansielt og rammerne omkring.
  • Vi skal fortsat prioritere klubbens sociale og integrationsmæssige indsats højt, da vi derved opnår synergier til mange af klubbens målsætninger.
  • Vi skal styrke klubbens organisation ved at rekruttere og udvikle flere ledere og trænere.
  • Vi skal kunne tilbyde en attraktiv klubplatform for alle uanset alder. (vugge til krukke / tumle til bedstevolley)  

 Hvidovre Volleyball Klub
- mere end en klub

FormandTim Christensen

Mail: Formand@hvk.dk

Tlf.: +45 5184 6212

Menigt medlem

 


Cecilie E. Vestergaard

Kidsvolley afd.

Mail:  cecilie@hvk.dk

Tlf.: +45 2099 4995

Menigt Medlem

 

Morten Hjulmand

Ligatræner

Teenvolley afd.

Fysisk træner

Seniorfit

mortenhjulmand@hvk.dk

Tlf.: +45 2091 9704

Menigt MedlemJonas Villund

Dame1

Mail: jonasvill@gmail.com

Tlf. 2084 7145

Kasserer


 Lars Bruun Jensen

mail: live@hvk.dk

Bogholder


Marianne Bjerg

ikke bestyrelsesmedlem

Mail: mkb@mkbregnskab.dk

Sportschef


Thomas Stryhn

Tlf.: (+45) 3074 7804

Mail: info@hvk.dk

Bankinfomationer

Hvidovre Volleyball Klub samarbejder med Danske Bank

Reg. nr.: 3307 

Kontonr.: 0006625398 

Landekode: DK IBAN 

konto: DK6930000006625398 

S.W.I.F.T. : DABADKKK

CVR. Nr.: 32875939 

Klubbens økonomiudvalg: kasserer@hvk.dk


Faktureringsadresse:

Hvidovre Volleyball Klub

Frihedens Idrætscenter

Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre