Bestyrelse

Vision og målsætninger

Mission Vi vil tilbyde et kvalitativt volleyball-udviklingsmiljø, der via synergi, involvering og proaktivitet skal kunne rumme elite, ungdom og bredde.

Vision Vi vil være en stor, rummelig og attraktiv klub, som via værdibaseret ledelse skal gøre klubben fortjent til respekt, medaljer og opbakning. 


Fokuspunkter for bestyrelsen 2018-2021

  • Vi vil udvikle elitemiljøet løbende i forhold til handlingsplan via værdibaseret ledelse og ungdomsspillere motiveres til inkludering.
  • Vi vil fortsætte ungdomsudvikling og rekruttering via udvikling af skolesamarbejdet, oprettelse af satellitter og kvalitativ træning, så vi løbende kan udvikle seniorspillere til klubbens hold.
  • Vi skal styrke udviklingen af relationer til kommune og erhvervsliv, for derved at styrke klubben finansielt og rammerne omkring.
  • Vi skal fortsat prioritere klubbens sociale og integrationsmæssige indsats højt, da vi derved opnår synergier til mange af klubbens målsætninger.
  • Vi skal styrke klubbens organisation ved at rekruttere og udvikle flere ledere og trænere.
  • Vi skal kunne tilbyde en attraktiv klubplatform for alle uanset alder. (vugge til krukke / tumle til bedstevolley)  

 Hvidovre Volleyball Klub
- mere end en klub

Formand

Formand

Tim Christensen

e-mail:
Formand@hvk.dk
Tlf.: +45 5184 6212

Kasserer

Lars Bruun Jensen

e-mail: kasserer@hvk.dk 

Menigt medlem

Cecilie E. Vestergaard

Kidsvolley afd.
e-mail: cecilie@hvk.dk
Tlf.: +45 2099 4995

Menigt medlem

Morten Hjulmand 

Talent- og udviklingschef
Ligavolley
Teenvolley afd.
Fysisk træner
Seniorfit
mortenhjulmand @hvk.dk
Tlf.: +45 2091 9704

Menigt medlem


Jonas Villund

e-mail: jonasvill@gmail.com 


Menigt medlem

Anne Kirkegaard Larsen

Ungdomsudvalg
Kontingent

e-mail: ssmilla@hotmail.com

Menigt medlem

Lars Thuesen 

e-mail: reenmers@msn.com 

Bogholder

Marianne Bjerg

e-mail: info@hvk.dk

Sportschef

Sportschef

Thomas Stryhn
Tlf: +45 30747804
e-mail: info@hvk.dk

Bankinformationer

Hvidovre Volleyball Klub samarbejder med Danske Bank

Reg. nr.: 3307 

Kontonr.: 0006625398 

Landekode: DK IBAN 

konto: DK6930000006625398 

S.W.I.F.T. : DABADKKK

CVR. Nr.: 32875939 

Klubbens økonomiudvalg: kasserer@hvk.dk

Mobile Pay: 68488

Faktureringsadresse:

Hvidovre Volleyball Klub

Frihedens Idrætscenter

Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre