Værdisæt

Strategiske intentioner

Vision Vi ønsker at være en bæredygtig eliteklub.


Mission
Vi vil tilbyde et kvalitativt volleyball-udviklingsmiljø, der via synergi, involvering og proaktivitet skal kunne rumme og appellere til elite, ungdom og bredde.     

Fokuspunkter for bestyrelsen 

  • Pejlemærker (4 stk)
  • Vi vil udvikle elitemiljøet løbende via handleplan og værdibaseret ledelse at motivere ungdomsspillere til inkludering.
  • Vi vil fortsætte ungdomsudvikling og rekruttering via udvikling af skolesamarbejde, oprettelse af satellitter og kvalitativ træning, så vi løbende kan udvikle seniorspillere til klubbens hold.
  • Vi skal styrke udviklingen af relationer til kommune og erhvervsliv, for derved at styrke klubben finansielt og rammerne omkring.
  • Vi skal fortsat prioritere klubbens sociale og integrationsmæssige indsats højt, da vi derved opnår synergi til mange af klubbens målsætninger.
  • Vi skal styrke klubbens organisation ved at rekruttere og udvikle ledere og trænere.
  • Vi skal styrke vores fastholdelsesgrad ved at blive bedre til at byde velkommen, lægge planer og synliggøre dem for den enkelte spiller samt styrke dialogen med forældre.


Værdigrundlag for Hvidovre Volleyball Klubs elitearbejde 


Det er centralt for Hvidovre Volleyball Klub, at vi fastholder klubbens værdier i alt elitearbejdet. Her har vi defineret nogle værdier, som vi i eliteprojektet vil holde os for øje.

Klubben kommer først 

Klubben kommer før holdet, og holdet kommer før den enkelte. Alle i elitegruppen skal bidrage til at fremme klubbens interesser, både socialt og som rollemodel. Det betyder også, at elitespillerne kan pålægges opgaver for at fremme økonomien og rammerne for klubben, selvfølgelig på en måde, som ikke har negativ indflydelse på deres indsats på banen.


Seriøst elitemiljø 

Vi arbejder seriøst og målrettet. Det betyder blandt andet, at vi stiller krav til hinanden, og at vi laver klare aftaler og overholder dem.


Spillerne som positive rollemodeller 

Vi ønsker en god træningskultur med positivitet, glæde og begejstring over for omgivelserne. Det smitter af på medspillere og resten af klubbens medlemmer. Som rollemodeller forpligter spillerne sig også til at kende og overholde klubbens etiske kodeks.


Sammenhold og fællesskab 

Volleyball er en holdsport. Derfor kommer holdets udvikling, interesser og resultater altid før den enkeltes. Vi signalerer altid dette fællesskab udadtil, for eksempel i offentlige udmeldinger og attitude til træning og kamp.


Klubben som positiv aktør i lokalmiljøet 

Klubben, eliteholdet og spillerne har et mål om at forankre volleyballsporten stærkere i Hvidovre og at være rollemodeller, ikke blot over for øvrige klubmedlemmer, men også blandt unge i lokalmiljøet. Det viser vi blandt andet gennem skolesamarbejde og integrationsprojekt og i vores forsøg på at gøre vores hjemmekampe til store events, der er med til at profilere klubben og byen.