Om klubben

Nye medlem eller andre henvendelser?
Kontakt Hvidovre Volleyball Klub
Tlf: +45 3074 7804
E-mail: info@hvk.dk

I en frivillig forening som Hvidovre Volleyball Klub, er vi meget afhængige af medlemmers og forældres aktivitet i de klubrelaterede opgaver. Udvalgsarbejdet giver et meget godt billede på stort potentialet er i en klub. Vi har prioriteret at have en fastansat sportschef til at være primus motor, i forhold til de opgaver og projekter vi gerne ville have ført ud i livet. På den måde bliver man som klub ikke så hårdt ramt hvis det kniber med initiativet i de "frivillige" udvalg, som derved kan få support hos den ansatte. Det er stadig et must at få aktive personer tilknyttet udvalgende, da ingen kan løse disse opgaver alene... 


 I HVK har vi følgende udvalg:

Ungdom

Økonomi / Roskilde Festival

Kommunikation/Web

Eliteudvalget 
HR
Trivsel

Bredde


Har du lyst og eventuelt også spidskompetencer der kan bidrage i et udvalg, så vil vi meget gerne høre fra dig inden vi selv spørg dig om du vil være med til et møde. Husk at man altid selv afstemmer omfanget af sin indsats i et udvalg. Du er meget velkommen ;) 


Kontakt: info@hvk.dk - 30747804

Vision, mission og værdigrundlag

Vision
Vi (Hvidovre Volleyball Klub) vil være en stor, rummelig og attraktiv klub, som via værdibaseret ledelse skal gøre klubben fortjent til respekt, medaljer og opbakning.

Mission
Vi vil tilbyde et kvalitativt volleyball-udviklingsmiljø, der via positiv synergi, involvering og proaktivitet skal kunne rumme og appellere til elite, ungdom og bredde.     

  • Vi vil udvikle elitemiljøet løbende i forhold til handlingsplan via værdibaseret ledelse og motivere ungdomsspillere til inkludering.
  • Vi vil fortsætte talentudvikling og rekruttering via skolesamarbejde, oprettelse af satellitter og kvalitativ træning, så vi løbende kan udvikle seniorspillere til klubbens hold.
  • Vi skal styrke udviklingen af egne indtægtsgivende events samt relationer til kommune og erhvervsliv, for derved at styrke klubben finansielt og rammerne omkring.
  • Vi skal fortsat prioritere klubbens sociale og integrationsmæssige indsats højt, da vi derved opnår positiv synergi til mange af klubbens målsætninger.


Værdigrundlag for Hvidovre Volleyball Klubs talentudvikling og elitemiljø
Det er centralt for Hvidovre Volleyball Klub, at vi fastholder klubbens værdier.

Klubben kommer først
Klubben kommer før holdet, og holdet kommer før den enkelte. Alle i elitegruppen skal bidrage til at fremme klubbens interesser, både socialt og som rollemodel. Det betyder også, at elitespillerne kan pålægges opgaver for at fremme økonomien og rammerne for klubben, selvfølgelig på en måde, som ikke har negativ indflydelse på deres indsats på banen.

Seriøst elitemiljø
Vi arbejder seriøst og målrettet. Det betyder blandt andet, at vi stiller krav til hinanden, og at vi laver klare aftaler og overholder dem.

Spillerne som positive rollemodeller
Vi ønsker en god træningskultur med positivitet, glæde og begejstring over for omgivelserne. Det smitter af på medspillere og resten af klubbens medlemmer. Som rollemodeller forpligter spillerne sig også til at kende og overholde klubbens politik omkring alkohol og doping.

Sammenhold og fællesskab
Volleyball er en holdsport. Derfor kommer holdets udvikling, interesser og resultater altid før den enkeltes.
Vi signalerer altid dette fællesskab udadtil, for eksempel i offentlige udmeldinger og attitude til træning og kamp.

Klubben som positiv aktør i lokalmiljøet
Klubben, eliteholdet og spillerne har et mål om at forankre volleyballsporten stærkere i Hvidovre og at være rollemodeller, ikke blot over for øvrige klubmedlemmer, men også blandt unge i lokalmiljøet. Det viser vi blandt andet gennem skolesamarbejde og integrationsprojekt og i vores forsøg på at gøre vores hjemmekampe til store events, der er med til at profilere klubben og byen.

Prisuddeling

Årets priser uddeles til klubbens sommerfest

Priserne uddeles af klubbens ledelse for at påskønne medlemmernes udvikling, dedikation, deltagelse, fællesskab og væremåde i respekt for klubbens værdier.

Årets HVK'er Uddeles til en ildsjæl der har udvist ekstraordinært overskud og initiativ i forbindelse med klubbens aktiviteter og opgaver gennem længere tid.

Årets Spiller Uddeles som regel til en "voksen" der gennem sæsonen har udviklet sig markant og haft stor positiv betydning for sit hold og medspillere.

Årets Ungdomsspiller Uddeles til en spiller fra den ældre del af ungdomsafdelingen (cirka 13-18 år) der gennem sæsonen har udviklet sig markant og haft stor positiv betydning for sit hold og medspillere. Det er essentielt at spillerens holdninger og adfærd afspejler klubbens værdigrundlag.

Årets Kidsspiller (level 3-4) Uddeles til en kidsolleyspiller på level 3-4, der gennem sæsonen har udviklet sig markant og haft stor positiv betydning for sit hold og medspillere både til træning og kamp. Desuden fokuseres der på spillerens deltagelse i turneringer og klubbens opgaver som f.eks. bolddreng/-pige eller heppekor.

Årets Kidsspiller (level 1-2) Uddeles til en kidsolleyspiller på level 1-2, der gennem sæsonen har udviklet sig markant og haft stor positiv betydning for sit hold og medspillere både til træning og kamp. Desuden fokuseres der på spillerens deltagelse i turneringer og klubbens opgaver som f.eks. bolddreng/-pige eller heppekor.

Årets Kammerat Uddeles til en kidsvolleyspiller som har udpræget positiv attitude til træning og kamp. Spilleren har stort fremmøde, bakker holdkammerater op og er proaktiv når opgaver skal løses og/eller forklares for holdkammerater. Sved på panden og godt humør er kendestegnet. Dem har vi heldigvis mange af i klubben:)


I 2017-18 blev priserne fordelt således:

Årets HVK'er: Daniel Van der Hucht

Årets Spiller: Nicolai Houmann

Årets Ungdomsspiller: Freja Nielsen

Årets Kidsspiller 3-4: Bertram Voss-Eliassen

Årets Kidsspiller 0-2: Hjalte Sonne Larsen

Årets Kammerat: Maja Kirkegård Larsen

En pris blev i år ekstraordinært uddelt til: Årets Boldlanger: Marie Hyldebrandt-Larsen


I 2016-17 blev priserne fordelt således:

Årets HVK'er: Cecilie Elleby Vestergaard

Årets Spiller: Jonathan Gunge

Ungdomsspiller: William Eskildsen

Årets Kidsspiller 3-4: Bertram Krebs 

Årets Kidsspiller 0-2: Kalle Krebs

Årets Kammerat: Mads Taubert

Ekstraordinært uddelt: Årets Quickmopper: Max Bruun Jensen


I 2015-16 blev priserne fordelt således:

Årets HVK'er: Daniel VdH Mortensen

Årets Spiller: Mathias Schärfe Lambac

Ungdomsspiller: Jeppe Schärfe Lambach 

Årets Kidsspiller 3-4: Maja Kirkegaard Larsen 

Årets Kidsspiller 0-2: Iselin Bek Nyboe 

Årets Kammerat: Maia Andersen