CSR

Bliv CSR - samarbejdspartner


CSR - Corporate Social Responsibility

Hvidovre Volleyball Klub (HVK) søger løbende virksomheder eller organisationer som ønsker at samarbejde med klubben, og derved medvirke til at optimere rammer og muligheder.
HVK forsøger selv at skabe indtægter og god økonomi i klubben, bl.a. via vores store madbod på Roskilde Festival og andre indtægtsgivende arrangementer.

Det er en klar strategi, at vi arbejder langsigtet, og vi satser på at klubbens store sociale indsats og ungdomsarbejde kan danne fundament for både elite og bredde. Der er flere områder, man kan støtte som samarbejdspartner, i forhold til sin målgruppe, behov og ønsker.

Ungdom 

Vi har lagt en stor aktivitetsplan inden for skolesamarbejdet, som ud over at eksponere klubben og samarbejdspartnere, forankrer sporten markant på skoler og sfo'er. Desuden samarbejder klubben med gymnasierne i området. Det er den største satsning i klubbens historie og medvirker til medlemssøgningen og større opmærksomhed på volleyball i Hvidovre. For at klubben kan give medlemmerne de bedst mulige forhold sportsligt og socialt, og samtidig fortsætte udviklingen, er det vigtigt at klubben skaber midler gennem sponsorer.

Social indsats 

'Volleyball - bevægelse, læring og venskab' er klubbens socialt opsøgende og integrerende projekt, der er målrettet til foreningsløse børn og unge i området.

Dette område er vigtigt for vores ungdomsarbejde og for den måde vi gerne vil opfattes som klub. Vi søger selvfølgelig økonomisk støtte fra samarbejdspartnere, da klubben bruger rigtig mange ressourcer på projektet. Uden støtte stopper den type projekter desværre ofte, og det ønsker vi som klub selvfølgelig ikke.

Elite

Klubbens 1.hold fungerer som lokomotiver og spillerne som rollemodeller i forhold til bredde og ungdomsarbejdet. Det er vigtigt for klubben at have et hold for de absolut bedste. De rammer som vi arbejder løbende på for eliteholdene smitter af på resten af klubben.

Samarbejdspartnerfordele i Hvidovre Volleyball Klub 

Det er vigtigt for klubben, at vi arbejder langsigtet og er fleksible over for samarbejdspartneres ønsker og behov. På den måde kan vi arbejde sammen om at opnå det bedste resultat for begge parter.

Det er HVK’s opfattelse, at klubbens sponsorer fungerer som samarbejdspartnere. Da vi som klub ved, hvor vigtige sponsorerne er for klubbens virke, vil vi også gerne tilbyde dem at være en del af klubben. 


Samarbejdspartneren vil:

  • fremstå med et positivt image i en dynamisk sport, og hvor HVK fremstår som en ambitiøs og veldrevet klub i vækst.
  • opnå eksponering til en favorabel pris (set i forhold til andre sportsgrene) og hvor fremtidsmulighederne måske er større.
  • få et ”skræddersyet” produkt, hvor egne ønsker i videst muligt omfang vil blive tilgodeset.
  • have mulighed for markedsføring overfor kunder og leverandører, som kan inviteres til kampe eller sponsor-events.
  • kunne foretage personalepleje gennem fribilletter, firmaevents med præmier, instruktør og stævneledelse.
  • i forbindelse med firmaevents også have mulighed for at HVK og samarbejdspartnere arrangerer spisning, underholdning, foredrag, julefrokost, sommerfest, teambuilding, beachvolley, volleyballturnering og meget mere.
  •  opnå mulighed for offentlig profilering af virksomheden, gennem skiltereklame og direct mail til klubbens medlemmer.
  • modtage nyhedsbreve som beretter om status i HVK. Dette nyhedsbrev vil typisk omfatte resultater, stillinger, kommentarer fra trænere, spillere eller bestyrelsen – samt artikler skrevet i pressen.
  •  modtage et sponsorbevis og holdbillede.
  • få mulighed for livestreaming fra elitekampene.


Du kan som enkeltperson eller samarbejdspartner støtte klubbens aktiviteter at indbetale donationsbidrag her:

Danske Bank konto: 

Reg.nr.: 3307 

konto.: 6625398 

eller MobilePay 68488

Kontakt info:  

Hvidovre Volleyball Klub

Tlf.: +45 3074 7804

e-mail: info@hvk.dk