OM KLUBBEN » Vision, mission og værdigrundlag

Vision
Vi (Hvidovre Volleyball Klub) vil være en stor, rummelig og attraktiv klub, som via værdibaseret ledelse skal gøre klubben fortjent til respekt, medaljer og opbakning.

Mission
Vi vil tilbyde et kvalitativt volleyball-udviklingsmiljø, der via positiv synergi, involvering og proaktivitet skal kunne rumme og appellere til elite, ungdom og bredde.     

  • Vi vil udvikle elitemiljøet løbende i forhold til handlingsplan via værdibaseret ledelse og motivere ungdomsspillere til inkludering.
  • Vi vil fortsætte talentudvikling og rekruttering via skolesamarbejde, oprettelse af satellitter og kvalitativ træning, så vi løbende kan udvikle seniorspillere til klubbens hold.
  • Vi skal styrke udviklingen af egne indtægtsgivende events samt relationer til kommune og erhvervsliv, for derved at styrke klubben finansielt og rammerne omkring.
  • Vi skal fortsat prioritere klubbens sociale og integrationsmæssige indsats højt, da vi derved opnår positiv synergi til mange af klubbens målsætninger.


Værdigrundlag for Hvidovre Volleyball Klubs talentudvikling og elitemiljø
Det er centralt for Hvidovre Volleyball Klub, at vi fastholder klubbens værdier.

Klubben kommer først
Klubben kommer før holdet, og holdet kommer før den enkelte. Alle i elitegruppen skal bidrage til at fremme klubbens interesser, både socialt og som rollemodel. Det betyder også, at elitespillerne kan pålægges opgaver for at fremme økonomien og rammerne for klubben, selvfølgelig på en måde, som ikke har negativ indflydelse på deres indsats på banen.

Seriøst elitemiljø
Vi arbejder seriøst og målrettet. Det betyder blandt andet, at vi stiller krav til hinanden, og at vi laver klare aftaler og overholder dem.

Spillerne som positive rollemodeller
Vi ønsker en god træningskultur med positivitet, glæde og begejstring over for omgivelserne. Det smitter af på medspillere og resten af klubbens medlemmer. Som rollemodeller forpligter spillerne sig også til at kende og overholde klubbens politik omkring alkohol og doping.

Sammenhold og fællesskab
Volleyball er en holdsport. Derfor kommer holdets udvikling, interesser og resultater altid før den enkeltes.
Vi signalerer altid dette fællesskab udadtil, for eksempel i offentlige udmeldinger og attitude til træning og kamp.

Klubben som positiv aktør i lokalmiljøet
Klubben, eliteholdet og spillerne har et mål om at forankre volleyballsporten stærkere i Hvidovre og at være rollemodeller, ikke blot over for øvrige klubmedlemmer, men også blandt unge i lokalmiljøet. Det viser vi blandt andet gennem skolesamarbejde og integrationsprojekt og i vores forsøg på at gøre vores hjemmekampe til store events, der er med til at profilere klubben og byen.

Bookmark and Share
Hvidovre Volleyball Klub | Frihedens Idrætscenter | info@hvk.dk | Tlf: 30747804 | CVR 32875939