OM KLUBBEN » Klubmanual

Klubmanual

Mission
Vi vil tilbyde et kvalitativt volleyball-udviklingsmiljø, der via involvering, synergi og proaktivitet skal kunne rumme elite, ungdom og bredde.                                              

Vision
Vi vil være en stor, rummelig og attraktiv klub, som via værdibaseret ledelse skal gøre klubben fortjent til respekt, medaljer og opbakning.


Værdisæt Hvidovre Volleyball Klub
 • Det skal være sjovt
 • Udviklingsmuligheder i gode rammer
 • Forpligtende socialt fællesskab

 
Sådan gør vi i Hvidovre Volleyball Klub (HVK)
 
Frihedens Idrætscenter

Lige ved indgangen møder man buret med de flinke halmænd, som vi har et utroligt godt samarbejde med.
Det skal vi gerne blive ved med at have, det gør det hele lidt nemmere i hverdagen.
I buret hentes og afleveres klubnøglerne før og efter dagens træning. Klubnøglerne indeholder nøgler til redskabsrummet, boldkasserne, klublokalet og de første skabe i klublokalet hvor holdet kan opbevare sit kamptøj.
Det er også hos de flinke halmænd man skal henvende sig hvis man har glemt noget i hallen.

Halinspektøren Allan Rønberg gør et stort stykke arbejde for at hjælpe klubben, så det er ekstremt vigtigt at alle medlemmer og deres gæster er bevidste om at repræsentere klubben på bedste vis.

Boldhallen

Det er alles ansvar at hallen altid efterlades opryddet efter træning og kamp.
Det er vigtigt at boldene lægges ned i de rigtige boldvogne og låses, så boldene ikke forsvinder.
Boldvognene er mærket med Kidsvolley, Senior/Teen og Elite.
Propper til gulvet skal på plads i hullerne, og stængerne har deres faste pladser.
Der skal være plads til alle hold og andre foreninger, så man skal huske at overholde træningstiderne og forlade banen når træningstiden er slut, så man ikke forstyrrer andre.

Sidste person i hallen har ansvaret for at der ikke ligger glemte bolde i hallen.
Ventilationsanlægget kan tændes på den røde knap ved indgangen til hallen. Anlægget vil derefter køre i 2 timer og derved justere temperaturen i hallen. Når den røde knap lyser kører anlægget.

Redskabsrummet

Klubben sit eget redskabsrum, hvor vi samler og opbevarer mange gode ting til glæde og gavn for alle klubbens medlemmer. Man kan bl.a. finde boldkasser, trykmaskine, springhøjdemåler, rygstrækker, volleynet, tumleudstyr, antenner, ungdoms- og eliteskabe.
Det er ekstremt vigtigt at man husker at låse boldkasser, redskabsrum og klublokale, da der er rigtig mange folk i Idrætscenteret i det daglige, og vi skal jo passe på vores ting. Placer gerne nøglebundtet i dørlåsen, så kan andre medlemmer også finde dem. Hold rummet pænt og ryddeligt, og er du i tvivl om hvor de forskellige ting skal placeres ved oprydning, skal du bare spørge dine holdkammerater eller træner.
Sidste person i hallen har ansvaret for at dørene og boldkasserne er låst. Hiv i dørene for at tjekke om de er låst rigtigt.

Klublokalet

Medlemmer og forældre er meget velkomne til at benytte klublokalet i forbindelse med træning og kampe.
Klublokalet skal ALTID holdes låst og nøglen sidder i klubnøglebundtet som kan hentes i buret ved indgangen.
Til træning findes nøglerne som regel i hallen og skal helst placeres i låsen til redskabsrummet.
Der er bordfodbold, fladskærm med surroundsound og dart, og man kan høre musik eller holde møde og socialt samvær.
Medlemmerne står selv for oprydning.

Styrketræningslokalet

Som medlem har man gratis adgang til styrketræning i kælderen under hallen. Klubben tildeles tider hvert kvartal og listen med tider hænger i buret ved indgangen.

Reglerne for brug af styrketræningslokalet er følgende:
Man skal have indendørssko på, man må ikke være der alene og er man ungdomsspiller skal du have en seniorspiller med.
Ungdomsspillere må aldrig dyrke styrketræning før træneren har sagt god for det, og sørget for et træningsprogram. 
Styrketræningslokalet er for de forskellige idrætsforeninger og klubber hørende hjemme i Frihedens IC. For at sikre alle mulighed for at benytte lokaler tildeles klubben hvert kvartal nogle tider, hvor vi frit må benytte styrketræningslokalet. Listen med tider hænger i buret ved indgangen.
Man må gerne benytte lokalet på andre tidspunkter end de tildelte, men har en anden forening ’tiden’ så har de fortrinsret til brugen – og man skal på deres opfordring forlade styrketræningslokalet.

Kontingent

Klubben har via forskellige indtægtsgivende arrangementer opnået et meget lavt kontingentniveau,
Kontingentet opkræves i September og i Januar, og for at lette kassererens arbejde anbefaler klubben betaling via PBS, derfor er der et mindre ekspeditionsgebyr hvis man ikke er tilmeldt PBS. På den måde bliver der betalt til tiden, og man slipper for rykkergebyr.

Kontingentet er grundlæggende en vigtig ting i forhold til klubbens værdier, og det at alle bidrager til fællesskabet er essentielt for drift og udvikling af klubben.
Det forventes at medlemmerne deltager i foreningsopgaverne for at kunne fastholde de meget lave kontingentsatser. Kontingentsatserne fastlægges hvert år på generalforsamlingen.

Kontingentsatser opkræves  ½ årligt

Licens

For at man må spille turneringskampe skal der indløses en spillerlicens via Dansk Volleyball Forbund - www.volleyball.dk.
Det er hele holdets opgave at sikre at alle er spilleberettigede til kamp, da man ellers bliver taberdømt og modtager en holdbøde fra forbundet.
Det er klubbens politik at alle ungdomsspillere får licensen betalt som en del af kontingentet.

Bolde

Pas på alle klubbens materialer, spark ikke til boldene, brug en fodbold. En bold koster omkring 400 kr. og kan ikke tåle spark.
Efter træning samles alle bolde i boldkassen som låses. Når hallen forlades skal man tjekke at alle bolde i hallen er samlet sammen og boldkasserne er låst. Derefter låses redskabsrummet og nøglen afleveres i buret.

Klubtøj
Kamptøj er normalt klubbens ejendom og vaskes normalt samlet for at holde et ens udseende. Det er klubben der sikrer indkøb af kamptøj.  Vask tøjet på vrangen, på den måde holder tryk bedre. Det er medlemmets ansvar at passe på kamptøjet som selvfølgelig er erstatningspligtigt.
 
Klubben har en kollektion hvor du kan opnå rigtig forvorable priser på klubtøj. Ønsker du sko og andet udstyr til privat brug er der også et link til hvor du kan henvende dig.
Af og til sælger vi klubtræningsdragter, knæbeskyttere, T-shirt og andet tøj, som vi kan have lidt ekstra af liggende i klubben.
Kontakt træneren om klubtøj og knæbeskyttere.

Kørsel

Ved kørsel til kampe på sjælland betaler holdene selv transporten. Hvis man skal spille udenfor sjælland, har klubben en tilskudsordning. Man rekvirerer en digital blanket til kørselsafregning hos info@hvk.dk.
Kørselsblanketten skal være klubben i hænde senest 30 dage efter kampen.

Weekendstævner

Hvis man vil tilmelde holdet til et weekendstævne op til sæsonen betaler HVK tilmeldingsgebyret, men spillerne skal selv betale overnatning og forplejning. Ungdomshold har dog en aftale om at de max skal betale kr. 500,- pr. stævne, da de ofte deltager i mange stævner. Dette kommunikeres med kassereren.

Information/kommunikation

I klublokalet er der en opslagstavle, hvor der sættes informationer op og der vil af og til sendes informationsmail, men det er bestyrelsens klare intention at information fortrinsvis læses og hentes via klubbens hjemmeside www.hvk.dk.

Official-opgaver

Til alle kampe i er der behov for folk til at afvikle kampen. Det kan være dommere, sekretærer, boldlangere, gulvoptørrere, speaker eller kassemester i indgangen. Disse opgaver uddeles der et antal af på hvert hold. Det er holdets opgave at sørge for at alle opgaver bliver løst, ligesom holdet jo også gerne vil have løst opgaverne til sine egne kampe.
Når man er logget ind på www.hvk.dk kan man se hvilke opgaver holdet har og melde sig på. Er man i tvivl om indholdet af den opgave man har fået, skal man søge information i tjanseforklaringen, hos træneren, blandt holdkammerater, eller kontakte sportschefen. Opgaver der ikke bliver løst skuffer ikke kun deltagerne, men udløser som regel også en bøde fra forbundet som holdet skal betale efterfølgende.
Volleyball er (som de fleste ved) en holdsport, og derfor forventes det alle på holdet deltager på et lille dommerkursus, så det ikke er de samme personer der skal tage alle holdets dommeropgaver. Klubben plejer at arrangere et dommerkursus i hallen når der er behov for det, og man kan altid tilmelde sig et dommerkursus via forbundet på www.volleyball.dk.
Klubben dækker selvfølgelig tilmeldingsgebyret.

Bøder

I forbindelse med de uddelte official-opgaver er det holdets overordnede ansvar at opgaven bliver løst tilfredsstillende.
Hvis opgaven ikke løses tilfredsstillende modtager holdet en bøde fra Dansk Volleyball Forbund eller Sjællands Volleyball Kreds.
Disse retningslinjer er vedtaget på generalforsamlingen for at skabe medansvar og fokus på at løse holdets opgaver ordentligt, ligesom at man også gerne vil have at tingene er i orden til sine egne kampe.

Ligakampe

Klubben er meget interesseret i at få medlemmerne ind og se førsteholdets kampe, for derved at skabe en god stemning og en bedre oplevelse for alle. Som medlem må man gerne medbringe familie og venner gratis til hjemmekampene, de skal bare skrives på gæstelisten i døren. Det gør man ved at sende en e-mail til info@hvk.dk.

Forpagteren i Frihedens Idrætscenter

Klubben har et rigtig godt samarbejde med Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter. Forpagteren Keung Yau, som er  ’gammel’ Hvidovredreng og søn af den lokalkendte Wong. Wongs Grill ved Frihedens station er især kendt for sine hjemmelavede kæmpeforårsruller og burgere (prøv dem). Keung støtter klubben og arbejder hårdt for at holde aktivitetsniveauet højt i centeret, og er altid behjælpelig ved arrangementer og god mad ud af huset. www.restauranthalvleg.dk

Træningstider
Det er et stort puslespil der skal gå op med haltider, trænere og spillere, og af og til kan der forekomme ændringer i løbet af sæsonen. Bestyrelsen søger haltider en gang årligt, og forsøger at efterkomme diverse ønsker i forhold til hold, medlemstal, aktiviteter og målsætninger.

Beachvolleyball
I sommerperioden kan man som medlem spille beachvolley i Præstemosebadet, hvor klubben får tildelt nogle tider. Tiderne bliver kan læses på www.hvk.dk.
Adresse:                                           Hvidovre Friluftsbad
                                                          Præstemosen 209 b
                                                          2650 Hvidovre
                                                          Tlf.: 3675 8680
Som medlem har man gratis adgang til badet, men man må ikke benytte sig af andre faciliteter end beachbanerne, med mindre man har betalt for at komme ind. Vi skal huske at låse lågen efter os, ingen øldrikkeri og larm dernede.
Nøglen til badet opbevares hos et medlem af klubben. På hjemmesiden fremgår det hvem der har nøglen eller hvem der er kontaktperson.

Volleyballsæson?
En sæson går fra august til juni.
Turneringerne begynder i slutningen af september/oktober og afsluttes i marts/april. Pokalturnering for seriehold i SVBK (Sjællands Volleyball Kreds) begynder pokalturneringerne i foråret. Pokalturneringen i DVBF (Dansk Volleyball Forbund) starter i efteråret.

Man kan altid få klubbens turneringsinformation via klubbens hjemmeside www.hvk.dk eller generel turnerings- og resultatinformation på www.infosport.dk

Ungdomsafdelingen

Ungdomsafdelingen tegner fremtiden for klubben.
Derfor har vi gennemført projektet: ’Et godt idrætsmiljø for børn’,
hvor vi har defineret, hvordan vi skal arbejde med at skabe
optimale forhold for vores unge medlemmer i klubben.

Kidsvolley

Kidsvolleyspillerne inddeles i grupper efter niveau, så man ved,
hvilken gruppe og træner man er tilknyttet. Der er fuld drøn på til
træning, og børnene får små, hurtige vandpauser, hvor det ikke er
meningen, at de skal spise eller forlade hallen. Man skal medbringe
 indendørssko og vanddunk, og vi anbefaler, at man har korte ærmer.
Knæbeskyttere er ikke et must, men kan med fordel bruges, når man
har gået til kidsvolley et stykke tid. Af og til har vi nogle gode og billige
børneknæbeskyttere til salg i klubben.
Træningstiderne står på hjemmesiden

Som nyt medlem i Hvidovre Volleyball Klub skal man lige lære spillet at kende, og derefter
opfordrer vi altid til, at man deltager i turneringerne så hurtigt som muligt. Det er en den hurtigste måde at løfte niveauet på. I forbindelse med træning kan man spørge trænerne, hvilke turneringer der kunne være gode at deltage i. Vi er meget afhængige af forældredeltagelse ved stævnerne, enten som holdleder, coach, chauffør, tøjvasker eller simpelthen bare som positiv opbakning til børnene.  Tilmelding til kamp foregår ved at kontakte træneren, enten på mail eller ved at aflevere en tilmeldingsblanket.
Derefter modtager man en e-mail med praktiske informationer. 
 
 
 
10 stærke for kidsvolley i Hvidovre volleyball klub                                
1.                          Det skal være rart og sjovt at spille kidsvolley i Hvidovre.
2.                          Der er tryk på i kidsvolley. Alle er med hele tiden. Man får motion, og det er sundt.
3.             Kidsholdene i HVK er lige så vigtige som alle klubbens andre hold. Kidsspillere er klubbens fremtid. Der er prestige i at være HVK kid.
4.             Kidsvolley har gode forhold i HVK. Vi har kidsvolley-net, kidsvolley-bolde og andet udstyr, der er med til at give en god og sjov træning.
5.             I HVK har vi et stærkt sammenhold, og det er kidsvolley en del af. Det betyder blandt andet, at kidsspillerne vil få besøg af førsteholdsspillere til træningen, men også, at kidsvolley-spillere og -forældre er velkomne til klubbens øvrige aktiviteter.
6.                          Det er træneren, der sørger for, at reglerne bliver overholdt. Vi spiller altid fair, og spillerne gør, som træneren siger.
7.                          Kidsvolley-trænerne i HVK er dygtige, engagerede og veluddannede inden for sporten.
8.                          Vi følger Danmarks Idræts-Forbunds anvisning og indhenter børneattest på alle vores trænere.
9.                          Vi informerer om alle nye tiltag. Det skal være let for kids-forældre at følge med i, hvad der foregår i HVK's kidsvolleyafdeling.
10.                        Når vi spiller kamp, spiller vi for at vinde, men bud 1 er altid det vigtigste.

Top 5 for forældre i HVKids
1.                          Der skal gives ros til alle spillere, både til kamp og til træning.
2.                          Der må aldrig kommes med negative kommentarer, hverken til dommere, spillere, modstandere eller trænere.
3.                          Hjælp spillere og trænere når I er i hallen, både til træning og kamp.
4.                          Hvis det er muligt, så stil gerne transport mulighed til rådighed for holdet.
5.                          Tag gerne frugt, saftevand eller kage med til kamp - det giver en rigtig god stemning.


Bredde og elite
Der SKAL være plads til breddevolley i Hvidovre Volleyball Klub, såvel som til elitevolley, da ingen af parterne kan undvære den anden. Det forudsætter at begge grupper medlemmer opnår en accept og en indsigt, i de meget forskellige måder begge grupper griber deres sport an på i det daglige.
Det sociale klubliv og motion er fundamentet for de fleste breddeidrætsfolk, hvor klubbens elitegruppe har udarbejdet  et værdisæt som giver et lidt dybere indblik i hvad det indebærer at være eliteidrætsudøver i et elitemiljø. Det er vigtigt at man som ungdomsspiller bliver bevidstgjort om hvad det kræver at blive rigtig god.

Værdigrundlag for eliteafdelingen:

Den hele klub
Klubben kommer før holdet, og holdet før den enkelte. Bidrag socialt og som rollemodel, så får du meget den anden vej.
Når man giver noget får man noget. Ingen elite uden bredde. Vær en del af klubben.

Organisation
Hvis vi vil nå målsætningerne har vi brug for organisatorisk konstant udvikling, både på og uden for banen.

Elitemiljø            
Stil krav for at opnå et godt træningsmiljø, som skal udvikle de bedste spillere. Hvis I vil, så bakker vi jer op, men det er jer der skal gå forrest via træning og indstilling.
 
Tro på dig selv
Elitekultur er en livsstil og derfor får du trænerteamets råd og vejledning til hvad der skal til for at du og holdet kan nå målet. Vejledningen fra trænergruppen kan medføre en stor ændring i dit liv og i din selvopfattelse som idrætsmand. Din og holdets udvikling og resultater kan være afhængige af at du følger trænernes ord, og dermed dig selv.

Rollemodel og godt humør
En god træningskultur med positivitet, glæde og begejstring over for omgivelserne, smitter af på dine medspillere og resten af klubbens medlemmer. Husk at det er sjovt at spille volley.

Sammenhold
Volleyball er en holdsport og ingen vil være på hold med det ’det svageste led’, derfor vinder vi sammen og taber sammen.

Elitespillerens kendetegn:
 

 • 100%  commitment
 • Seriøsitet og ambitioner er nøgleord gennem sæsonen
 • Vilje, gejst og motivation er drivmidler for fremgang
 • Høj mødedisciplin
 • Fokus på og accept af efterlevelse af konceptet
 • Positiv attitude og godt socialt sammenhold
 • Respekt og accept af holdkammeraternes forskelligheder bl.a. via indsigt i hinandens personlighedsanalyse
 • Elitær indstilling og livsstil med bevidsthed om kost, hvile, forberedelse og præstation
 • Doping, rygning og rusmidler nej tak, alkohol udenfor sæsonen
 • God repræsentant for klubben og rollemodel for resten af klubben

Støttemedlemskab

Som støttemedlem i HVK kommer man gratis ind til alle volleykampe i Frihedens Idrætscenter.
Styrketræning er stadig en mulighed og man kan deltage på årets generalforsamling og til klubarrangementer.
Det er bestyrelsens målsætning at organisere støttemedlemmerne, så forældre og tidligere spillere i klubben motiveres til at bevare og opretholde en form for tilknytning til klubben.

Tumledage

Tumledagene er hygge, sjov, motorisk træning og leg for de mindste 0 – 7 år og er en aktivitet, man kan dele med sit barn ca. hver 3.-4. uge. Som kidsvolleymedlem må man selvfølgelig gerne deltage i tumledagene. Datoer og tidspunkter kan ses på www.hvk.dk

Klubsatellit

Som en naturlig del af det at være en forening, laver klubben en stor social indsats i byen. Projektet ’Kidsvolley - bevægelse og venskab’ handler om integration og foreningsløse børn har 3 skoler og 6 fritidshjem som faste deltagere, desuden har klubben ansat en foreningsmentor via integrationsministeriet.Indtægtsgivende og/eller sociale aktiviteter
Bestyrelsen i klubben søger selvfølgelig økonomisk støtte hos kommunen, men for at begrænse kontingenter og egenbetaling, og samtidig skabe bedre rammer for medlemmerne skal der flere penge i klubkassen. Derfor tjenes og søges der løbende midler via:

Roskilde festivalen som danner rammen om klubbens største indtægtskabende klubaktivitet, madboden ’Brazil’ som er  klubbens økonomiske katalysator, men også sommerens højdepunkt for mange af vores frivillige hjælpere.

Fundraising via ansøgninger af puljer og fonde, enten private eller offentlige, kan virkelig bidrage til rammerne.

Koncertassistance betyder at klubben af og til stiller mandskab til landskampe, koncerter eller speedway. Pengene går i holdkassen.

Samarbejdspartnere er vigtige for klubben og der er udarbejdet et sponsorkoncept og materiale.

Klubben søger synergi i aktiviteterne og  udvikler løbende  de eksisterende aktiviteters indtjeningspotentiale, i stedet for at blive ved med at arrangere nye, da der går noget tid inden man bliver god til det (ligesom i sport). Som tidligere beskrevet forventes det at medlemmer deltager, i det omfang det er muligt.

Indmelding
Som ny spiller i klubben har man ret til 3 gratis prøvetræninger, derefter skal man indmeldes. Det foregår ved at man udfylder en indmeldelsesblanket som træneren skaffer.
Som nyt medlem i klubben får man en klub T-shirt.

Udmelding
Udmeldelse skal altid ske skriftligt til træneren eller bestyrelsen.
Udmeldelse kan ikke ske med tilbagevirkende kraft og først når bestyrelsen har bekræftet at der ikke er restancer i form af kontingenter, tøj eller andet, underskrives en klubskifteblanket.
I tilfælde af uopdrivelige restancer overgår sagen til Dansk Volleyball Forbund og derigennem, Dansk Idræts Forbund.Vi håber at denne klubmanual har givet dig lidt indsigt og overblik i klubben som helhed, du er altid velkommen til at kontakte os.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen
info@hvk.dk/30747804
Hvidovre Volleyball Klub
- mere end en klub

Bookmark and Share
Hvidovre Volleyball Klub | Frihedens Idrætscenter | info@hvk.dk | Tlf: 30747804 | CVR 32875939