OM KLUBBEN » Aktiviteter » Klubbens skolesamarbejde

Skolesamarbejde med Hvidovre Volleyball Klub

Hvidovre Volleyball Klub samarbejder bredt med alle interesserede skoler og institutioner i byen. På baggrund af klubbens projekt: Volleyball: Læring, Bevægelse og Venskab, kan løbende kan indgås konkrete samarbejdsaftaler med SFO'er, hvilket bl.a. betyder at klubbens stiller 120 prøvemedlemsskaber tilrådighed.

SFO'er og skoler besøges efter aftale, og der planlægges bl.a. forløb, kurser og skolestævner.

- Hvidovre VK er en proaktiv forening som har hjemmebane i Frihedens Idrætscenter og arbejder målrettet for både elite og bredde.
- Hvidovre VK tager stor del i det sociale arbejde i kommunen, og søger bl.a. via projekterne ’Kidsvolley i Avedøre’ og 'Kidsvolley - venskab og bevægelse', at understøtte foreningsløse og unge med tokulturel baggrund deltagelse i foreningslivet.
- Siden 2010 har over 3000 børn og unge deltaget årligt i volleyaktiviteter i byen.
- HVK nyder stor opbakning fra Integrationsministeriet, Dansk Volleyball Forbund, Dansk Idrætsforbund, DGI og ikke mindst Hvidovre Kommune.
- Klubben driver en stor madbod på Roskilde festivalen med over 200 frivillige medarbejdere for at tjene penge til klubbens aktiviteter.
- 2011 blev året hvor vi, som en del af projektet, udvidede klubben ved at oprette en satellit i Avedøre Idrætscenter

Hvidovre Volleyball Klub  tager aktivt del i den sociale indsats bl.a. via vores integrationsprojekt, og vi arbejder med at inkludere børn og unge i idrætsmiljøet. Klubbens sportschef fungerer som projektleder og har de sociale aktiviteter som en af sine primære arbejdsopgaver.

Vi har tilknyttet en dygtig projektarbejder og kidsvolleytræner til klubben, som skal tilføre kvalitet til projektet.
Der findes ekstremt få foreninger der bruger så mange ressourcer på denne type projektarbejde, og vi vil meget gerne fortsætte og udvide aktiviteterne, og derfor søger vi løbende økonomisk opbakning og støtte.
 

Projektets formål:

1 Social integration: At bidrage positivt til at integrere  børn fra Avedøre stationsby i idrætsverdenen. Det er velkendt, at idræt og foreningsliv er et fremragende redskab til kulturel og social integration. Mange børn i Avedøre-området er ikke tilknyttet en forening, og ved at give børnene en tidlig kontakt med foreningsmiljøet, oplever vi, at de er markant nemmere at få tilknyttet idrætsverdenen.

2 Ny viden til lærere/pædagoger: Til projektet skal vi bruge assistance fra Idrætslærere og/eller pædagoger, da kapaciteten i hallen er op til 40 børn. Vi tilfører ny viden og inspiration (kidsvolley), uden at man behøver sende folk på kursus. Samtidig hjælper vi løbende med at finansiere volleyball-udstyr og informationsmateriale til skoler og fritidshjem.

3 Positive værdier/rollemodeller: Fremgangsmåden vil være som i moderklubben i Frihedens Idrætscenter. Her tilknytter vi løbende elever fra de ældste klasser som hjælpetrænere til kidsvolley-træningen. Derved opnår man en naturlig accept af at dedikere sig til de yngre spillere og en bedre forankring i nærmiljøet.

4 Færre foreningsløse. At tilknytte og fastholde flere ungdomsmedlemmer til Hvidovre Volleyball Klub gennem optimering af rammer og indhold i projektet ’Kidsvolley i Avedøre’, og ved at ved at gennemføre og efterleve projektet ”Et godt idrætsmiljø for børn”.

 

Målgruppe

Projektet startede i 2010 med at indfase kidsvolley på de 6 fritidshjem i området, dvs. indskolingsbørnene og derefter er målgruppen udvidet til mellem- og udskolingen. De foreningsløse børn opsøges og kontaktes løbende, og børnene forsøges tilknyttet Hvidovre Volleyball Klub.

 

Målsætninger

1. Alle børn i området introduceres til kidsvolley og derved bevidstgøres de om muligheden for at spille i HVK.
2. Hjælpetrænerkurser gennemføres for børn fra udskolingsklasserne, som vi forsøger at tilknytte klubben.
3. Skoler, fritidshjem og fritidsklubber skal have kidsvolley som et aktivitetstilbud.
4. Projektet skal gøres permanent.

Baggrund for projektet

Vi udnytter den stigende interesse der opstår for volleyball blandt børn og unge når de først har stiftet bekendtskab med kidsvolley. Kidsvolley er volleyball tilpasset børns udviklingstrin. Det er et danskudviklet koncept og det store nye inden for motoriske værktøjer og børneidræt. De senere år er kidsvolley blevet introduceret på seminarierne som en blåstempling af, at det er et fantastisk motorisk indlæringsværkstøj. Dansk volleyball forbund modtog på baggrund af udviklingen og indførelsen af kidsvolley, DIF’s fine pris ”Forbund i fokus”. Læs mere på www.kidsvolley.net.
Vi har i Hvidovre Volleyball Klub gennem de senere år med succes oparbejdet en stærk ungdomsafdeling med base i Frihedens Idrætscenter. Men vi vil gerne have hjælp til at fortsætte den gode udvikling.
I klubben har vi gennem kidsvolley-projektet ”Next generation” opnået stor succes blandt  medlemmer fra 5-års alderen og op. Vi arbejder for, at de ældste børn og unge bliver indlemmet i trænerteams for de mindste. Disse trænerteams giver gradvist de unge større ansvar, og leder dem på den måde ind i det frivillige foreningsarbejde.
Hvidovres Volleyball Klubs herrehold spiller i Elitedivisionen og spillerne fungerer som rollemodeller for alle ungdomsspillere i klubberne. De bidrager til at fastholde et kvalitativt og seriøst træningsmiljø som ungdomsspillerne på sigt kan blive en del af.
Vi ønsker at udvide vores ungdomssatsning til Avedøre-området, hvor vi ser et stort potentiale og muligheder for at skabe et projekt, til gavn for beboerne i området. I forbindelse med det opsøgende arbejde i projektet, er det ekstremt vigtigt med opbakning til at tilknytte en person i dagtimerne til disse definerede opgaver.
Vores plan er at have en dygtig person til at udvikle vores satellit-afdeling i Avedøre stationsby, med henblik på at opsøge og forsøge at inkludere alle børn, uden tilknytning til foreninger. På den måde kan vi motivere dem og introducere dem for sporten og foreningsmiljøet, og derved forsøge at tilknytte dem klubben. Desuden har klubben med hjælp fra integrationsministeriet, tilknyttet en foreningsmentor til klubben. Det vil tilføre projektet mere tilstedeværelse og kvalitet, og samtidig være medvirkende til at fastholde nye medlemmer i klubben.
Bookmark and Share
Hvidovre Volleyball Klub | Frihedens Idrætscenter | info@hvk.dk | Tlf: 30747804 | CVR 32875939